Śpiew solowy
Kształcenie i rozwój głosu, higiena głosu śpiewaczego.

 45 minut

 Termin ustalany indywidualnie.

Wstęp Wstęp płatny
Kategoria Edukacja