VII Wrzeszczańskie Dni Muzyki Organowej

Wrzeszczańskie Dni Muzyki Organowej


Marka Rogalskiego i Patryka Podwojskiego.


Harmonogram:


8 września 2018, godz. 20.00 - Marek Rogalski
 
15 września 2018, godz. 20.00 - Patryk Podwojski
 
Wstęp na koncerty jest wolny.
 
-----------

MAREK ROGALSKI
Uzyskał tytuł licencjata (2013) i magistra (2015) w zakresie Dyrygentury Chóralnej w klasie dr hab. A. Grucza-Rogalskiej, prof. AM, w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W latach 2012-2014 studiował także Dyrygenturę Symfoniczno-Operową w klasie prof. E. Wiesztordt. W 2013 ukończył studia I stopnia specjalności Muzyka Kościelna w klasie organów prof. B. Grabowskiego na tejże uczelni, a w 2017 kończy studia II stopnia spec. Muzyka Kościelna w klasie organów dr hab. A. Szadejko, prof. AM i klasie improwizacji prof. B. Grabowskiego. Otrzymywał stypendium Rektora AM dla najlepszych studentów. Czynnie uczestniczył w kursach mistrzowskich z zakresu dyrygentury chóralnej, organów, improwizacji oraz chorału gregoriańskiego. Posiada kilkunastoletnią praktykę jako organista, chórzysta i kantor liturgiczny. Jest autorem muzyki dwóch musicali dziecięcych oraz wielu aranżacji kameralnych i orkiestrowych.

PATRYK PODWOJSKI - 


Wstęp Wstęp bezpłatny
Kategoria Muzyka