Winda - Gdański Archipelag Kultury.

Zadaniem Klubu jest integracja wokół działań twórczych (teatr, muzyka, plastyka) ludzi w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i drogach życiowych. Proponowane przez nas imprezy, zajęcia i projekty adresowane są do szerokiego wachlarza odbiorców, również osób niepełnosprawnych.


Winda - Gdański Archipelag Kultury jest organizatorem  m.in. następujących festiwali i przeglądów:

teatralnych:  Festiwal Sztuk Autorskich WINDOWISKO, Spotkania Trójmiejskich Teatrów Niezależnych

muzycznych: Gdańskie Noce Jazsowe, Wrzeszczańskie Dni Muzyki Organowej

  
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, podaj adres e-mail:

archiwum

archiwum

PROTOKÓŁ JURY XIV KONKURSU NA ZIMOWY LIMERYK ANTYDEPRESYJNY


Data: 24 stycznia 2015 zł

PROTOKÓŁ JURY XIV KONKURSU NA ZIMOWY LIMERYK ANTYDEPRESYJNY

24 stycznia 2015 roku Jury XIV Konkursu organizowanego przez klub Winda GAK na Limeryk

Antydepresyjny o tematyce muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem organów Jana Sebastiana

Bacha, związanej z organizowanym przez Klub Winada GAK cyklem koncertów w ramach Roku

Bachowskiego, w składzie:

Bogusław Jackowski – członek przewodzący,

Andrzej Stelmasiewicz – członek wspierający,

Bartłomiej Dratkowski – członek specjalistyczny,

Krzysztof Szczucki – członek-korespondent,

Andrzej Trzaska – członek permanentny (obecny duchem),

Katarzyna Burakowska – sekretarz, kierownik klubu Winda GAK

po wnikliwym przeanalizowaniu nadesłanego, obfitego materiału limerycznego (217, słownie

dwieście siedemnaście, limeryków; 39, słownie trzydziestu dziewięciu, uczestników, w tym jeden

spóźniony) wydało werdykt, przytoczony in extenso poniżej.

  • · Jury przyznaje jedną pierwszą nagrodę w postaci fortepianu, płyty CD audio i kalendarza na

rok 2015. Otrzymuje ją pani Magdalena Basta ze szczególnym wyróżnieniem następujących

limeryków:

Dumał Bach przemierzając Norwegię:

Gdybym tak grywał jazz albo reggae,

może wtedy bym mógł,

zamiast kantat i fug,

młodym damom grać „Arię w punkcie G”...

Rzekła żona do Bacha gdzieś w Brugii:

Mimo, że masz w kantatach zasługi,

Lecz, do jasnej anielki,

odpadają kafelki,

więc tym razem się zabierz za fugi!

  • · Drugą nagrodę w postaci wiolonczeli, płyty CD audio i kalendarza na rok 2015, Jury przyznało

panu Włodzimierzowi Gulińskiemu, tradycyjnie bez podania przyczyn, ale z podaniem

przykładów:

Pewna cytsystka na Korsyce

uległa podcas gry panice.

Po biuście jus pot spływa –

sybka alternatywa:

sarpnąć strunę de górne, cy ce.

Pytałem kumpli raz w piwiarni w Eisenach:

Koncerty brandenburskie kto napisał, ach?

Nie wie nikt – więc antydepresyjnie

trzeba by coś wlać w ten głupi ryj, nie?

Stuknęły kufle z piwem dźwięcznie: No to bach!

 

  • · Trzecią nagrodę w postaci trąbki, płyty CD audio i kalendarza na rok 2015, Jury przyznało

panu Arturowi Kozłowskiemu, także bez podania przyczyn, ale z podaniem przykładów:

We Wrocławiu od nocy do rana

pani ćwiczy na fletni pana.

Mimo grania na fletni

pan pozostał dość letni,

pani zła zaś i niewyspana.

Puzonista z włoskiego Trento

z żoną w łożu grał largo i lento.

Rzekła wreszcie mu na to

„Chcę allegro z vibrato

albo fine divertimento!”.

  • · Po długim namyśle Jury przyznało 8 (słownie osiem) równorzędnych czwartych nagród

(w postaci płyty CD audio i kalendarza na rok 2015), które otrzymują:

pan Sławomir Dzierżyński za limeryk

Pewien fagas grał w Bogocie

fugi Bacha na fagocie.

Dostał trzy franki

i figi fanki.

Figo-fugo – i po cnocie.

pan Tomasz Grabowski za limeryk

Raz w Kartuzach pod kościołem farnym

ksiądz się chwalił swym kunsztem wokalnym.

Wierne nie wyrażały

zachwytów i szeptały:

„Jednak większy ma talent oralny…”

pan Bogdan Krajewski za limeryk

Bardzo przystojny muzyk w Chwaszczynie

grał utwór Bacha na klawesynie.

Wystukując dźwięki

nie używał ręki,

czym imponował swojej dziewczynie.

pani Elżbieta Lenic za limeryk

Mówił ktoś Baśce, co na południe via Praha

chciała wyruszyć motorem marki Yamaha:

„Żal będzie wielki, kiedy z barierki

będą cię zbierać bez jednej nerki,

zatem lepiej ubezpiecz swe organy, Bacha!”

pan Bogdan Malach za limeryk

Jan Sebastian, gdy mieszkał był w Arnstadt,

dziewczę poznał, przybyłe aż z Darmstadt –

zagrał więc va banque…

„Etwas gar zu lang”* –

rzekło dziewczę – „lecz cenię twój warsztat”…

* W oficjalnym protokole wytknięto kiedyś Bachowi, że jego granie jest przydługie (etwas gar zu lang),

p. Ernest Zavarsky: Jan Sebastian Bach. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1973.

 

pani Ewa Malanowska za limeryk

Grywał w Lipsku Bach toccaty w niedzielle,

zwłaszcza kiedy bywało weselle.

Gdy przy paniach i panach

zasiadał przy organach,

Śmiali się – „toć to są organelle!”.

Pani Zofia Nowacka-Wilczek za limeryk

Mówią baby o gościu z Buczacza,

że się w cza-czy za bardzo rozkracza,

przez co cza-cza, niestety,

robi się bardzo dirty.

Taka cza-cza godności uwłacza!

pan Marek Ryćko za limeryk

Raz kucharz spod chyba Iławy

przyrządzać jął z nutek potrawy.

Osiągnąć chciał aplauz,

lecz wrzucił raz garść pauz

i barszczyk mu wyszedł cienkawy.

  • · Po jeszcze dłuższym namyśle Jury postanowiło przyznać 9 (słownie dziewięć)

wyróżnień i nagrodzić wyróżnionych autorów kalendarzami na rok 2015.

Wyróżnienia otrzymują (bez podania przyczyn i przykładów):

pani Marta Bezdzietna

pani Małgorzata Borzeszkowska

pan Andrzej Jacobson

pani Bożena Kansy

pan Grzegorz Lewkowicz

pan Piotr Piela

pan Mieczysław Somogyi

pan Paweł Szczeciński

pan Ryszard Wasilewski

W ostatnim słowie Jury wyraża swoje ogromne uznanie dla wszystkich limerykodawców,

a jednocześnie wyraża ogromne ubolewanie, że PT Organizatorzy zapewnili tylko tyle nagród,

ile zapewnili. Organizatorom i wszystkim limerykodawcom Jury gorąco dziękuje, szczególne

podziękowania za udział w konkursie (bez podania przyczyn) kierując do pani Izabeli Mikrut

i pana Wojciecha Kulpińskiego.

Gdańsk, 24 stycznia 2015

 

Członkowie Jury Konkursu:

Bogusław Jackowski

Andrzej Stelmasiewicz

Bartłomiej Dratkowski

Krzysztof Szczucki