Winda - Gdański Archipelag Kultury.

Zadaniem Klubu jest integracja wokół działań twórczych (teatr, muzyka, plastyka) ludzi w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i drogach życiowych. Proponowane przez nas imprezy, zajęcia i projekty adresowane są do szerokiego wachlarza odbiorców, również osób niepełnosprawnych.


Winda - Gdański Archipelag Kultury jest organizatorem  m.in. następujących festiwali i przeglądów:

teatralnych:  Festiwal Sztuk Autorskich WINDOWISKO, Spotkania Trójmiejskich Teatrów Niezależnych

muzycznych: Gdańskie Noce Jazsowe, Wrzeszczańskie Dni Muzyki Organowej

  
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, podaj adres e-mail:

HOPSASANKI

proponowany termin: poniedziałek godz. 10:00
koszt pojedynczych zajęć: 20 zł
ZAPISY: winda@gak.gda.pl, tel.58-344-77-93

 

HOPSASANKI – zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci i ich opiekunów pełne rytmicznej muzyki, animacji i kreatywnej zabawy. Nie zabraknie też czasu na prace manualne, wycinanie, wyklejanie, kolorowanie, czyli tworzenie własnych mini arcydzieł. Spotkania są doskonałą okazją do stymulowania zmysłów i zaspokajania naturalnej ciekawości dzieci. Podstawowym założeniem zajęć jest połączenie wesołej zabawy ze stymulacją, co pomaga dzieciom w zdobywaniu wszechstronnych uzdolnień.

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

I. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w proponowanych zabawach dzieci biorą udział wspólnie z rodzicem/opiekunem bądź przy jego wsparciu.

II. Spotkania adresowane są do dzieci w wieku 1,5 – 3 lat i prowadzone przez instruktora w grupie do 8 osób (dzieci).

III. Pojedyncze spotkanie trwa 45 minut.

IV. Zajęcia dla uczestników są odpłatne, koszt jednych zajęć to 20 zł (dziecko plus opiekun).

 
 

Cele zajęć:

 Doskonalenie motoryki małej i dużej, koordynacji ciała, przez zabawy ruchowe i konstrukcyjne,

Wzbogacanie słownictwa małych dzieci,

Zabawy integrujące, wspieranie rozwoju społecznego, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w pracy zespołu,

Uwrażliwianie na muzykę, wspólne zabawy ze śpiewem i gra na prostych instrumentach muzycznych typu tamburyn, bębenek.

Zabawy animacyjne i plastyczne, działania na różnych rodzajach mas plastycznych,

Wyzwalanie samodzielności i wiary we własne siły.